Naše JabloneckoVýroba adventních vencu v RýnoviníchTento týden probehl na mnoha místech našeho okresu kurz ýrobyadventních vencu. Na priložených snímcích jsou maminky vyrábejícítento liturgický symbol v materském Centru Jablícko a takéinstruktorky kurzu v Dome cesko-nemeckého porozumení. Pojdme si aletrochu priblížit, co to vlastne Advent je a proc se adventní vencezapalují.Advent jako takový je ctyrtýdenní cyklus, zacínající ctvrtoupredvánocní nedelí. Název pochází z latinského slova adventus,cožznamená príchod. Myslí se zde na príchod Vykupitele Ježíše Krista. Pravoslavná církev používá do dnes dokonce šestitýdenní advent,kterýtrvá od 15. listopadu do 24. prosince a je obdobím pustu. Ctyri týdnyjako pravidlo prosadil v západním svete papež Rehor Veliký v ... více čtenářů...