Před 20 lety začalo německé dokumentační centrum pod vedením Dr. Dietera Kleina mapovat kulturní památky v historických německých sídlech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Okres Jablonec nad Nisou byl tehdy zvolen jako pilotní příklad pro plánovanou plošnou topografii. Ta měla přispět k porozumění pro zachování historické stavební struktury.V roce 1998 projekt předčasněskončil. Naše výstava se věnuje změnám památných staveb v dnešním Jablonci za poslední dvě desetiletí. Výstava bude otevřena od 20. června do 6. září 2014, vždy od středy do neděle od 14.00 do 17.00 hodin, nebo po telefonní domluvě na 732 551 425. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 19. ... více čtenářů...